1. Кравцов Д.И. Выбор метода оперативного вмешательства в малоинвазивном лечении пациентов с первичными и послеоперационными вентральными грыжами, "Современные технологии в аллопластической и лапароскопической хирургии грыж живота", Киев, 14-15 ноября 2019 г., с.48-49
 2. Кравцов Д.И. Эволюция малоинвазивного лечения лечения паховых грыж, методики "ТАРР", "ТЕР" и "е-ТЕР". Материалы научно-практической конференции с международным участием "Современные технологии в аллопластической и лапароскопической хирургии грыж живота", Киев, 14-15 ноября 2019 г., с.50-51. 
 3. Diagnostic and treatment management of assistant to suffered with the mine explosive trauma in the conditions of the modern hybrid war. Sergiy Guryev, Denis Kravtsov, Maximenko Maxim // 39th SICOT Orthopaedic World Congress, 10-13 October 2018,
 4. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Максименко М.А., Марцинковський І.П., Ордатій А.В. Діагностично-лікувальна тактика надання медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі постраждалим із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на Сході України.. «Екстрена медицина: від науки до практики», № 2(28), с.104-112, Київ. 2018р.
 5.  Кравцов Д.І, Гурєв С.О., Тітова Ю.П. Клініко-патоморфологічна характеристика сучасних бойових пошкоджень.«Травма», том 17,№3, с.13-18. Харків, 2017р.
 6. Гурєв С.О., Кравцов Д.І., Марцинковський І.П., Ордатій А.В. Забезпечення спадкоємності етапів надання медичної допомоги внаслідок бойових дій в зоні АТО. Проблеми військової охорони здоров’я». Збірник наукових праць військово-медичної академії. Випуск 48, с.4-9, Київ, 2017р.
 7. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В."Принципи медичного сортування поранених із мінно-вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій". Хірургія України №4.2016, с.7-12.
 8. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В.Стандартизована система оцінки вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень внаслідок сучасних бойових дій. / Гур’єв С.О., Кравцов Д.І.,Ордатій А.В./ «Травма», том 17,№3, с.65-68. Харків, 2016р.
 9. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В. "Характеристика сучасної мінно-вибухової травми". Хірургія України.1(57), 2016, с. 3-7.
 10. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В., Казачков В.Є. Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України. Травма, № 6, Том 16, с.5-15. Харьків, 2015р.
 11. Кравцов Д.І., Гурєв С.О, Ордатій А.В. Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України.// Київ, Клінічна хірургія, 11.2015.- с. 99.
 12. M.Tutchenko, D.Rudik, G. Rochin, B.Slonetskiy, I. Kluzko, D. Kravtsov, M. Novicova. Evaluation of the effect minimally-invasive laparoscopic surgical correction of hepaportal blood circulation in patients with gastro-esophageal bleeding.// Bejing, China, Suppl 1/15 European surgery.2015. - p.39.
 13. Тутченко М.І., Кравцов Д.І., Клюзко І,В, Андрієць В.С, Марчук С.Ф, Смовженко В.І., Хмеляр І.В. Спостереження хірургічного лікування Флегмони Фурньє.// Клінічна хірургія,- Київ,-2013,- №3 (856), - 2014,-с.65-66.
 14. Тутченко М.І., Клюзко І.В., Кравцов Д.І., Андрієць В.С., Марчук С.Ф, Смовженко В.І., Яковенко А.А. Флегмона Фурньє - від маніфестації до виписки. //Хірургія України, - Київ, -2014,- № 2(50),- с. 34-36.
 15. Тутченко М.І., Клюзко І.В., Кравцов Д.І., Андрієць В.С., Марчук С.Ф., Смовженко В.І., Яковенко А.А., Сіренко О.В., Чиньба О.В. Дуоденектомія з транслокацією великого сосочка дванадцятипалої кишки з приводу гігантської заампульної виразки.// Клінічна хірургія, - Київ, - 2013, - № 7, –с. 69-71.
 16. Тутченко М.І. Кравцов Д.І, Клюзко І.В., Андрієць В.С, Смовженко В.І, Марчук С.Ф, Яковенко А.А., Меліков З.А. Оцінка важкості стану та вибір об’єму оперативного у хворих з розлитим перитонітом. .// Шпитальна хірургія. Тернопіль, - № 3, - 2013р.
 17. Кравцов Д.І., Калабіга І.Е., Філіп С.С.  "Перебіг травматичної хвороби у постраждалих з важкою поєднаною травмою".  «VI Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених присвячена 65-річчю БДМУ», Чернівці 7-9 квітня 2009, с. 96.
 18. Кравцов Д.І. Філіп С.С. "Методика лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий деструктивний панкреатит". «Матеріали 76-ї міжвузівської наукової конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю»,І.Франківськ,-26-27 квітня 2007.с.77.
 19. Кравцов Д.І. Філіп С.С. "Функціональна печінкованедостатність та ендогенна інтоксикація у хворих на гострий деструктивний панкреатит"  Тези міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання в сучасній медицині».- Харків,- 26-28 березня 2007,-с.72-73.
 20. Кравцов Д.І., Філіп С.С."Функціональна печінкова недостатність у хворих з патологією панкреатобіліарної зони". «Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених»,Ужгород,-18-20 квітня 2006.-с.95-96.
 21. Кравцов Д.І. "Варіанти особливостей топографії  жовчних шляхів та використання їх в гепатохірургії". Міжнародна наукова конференція молодих вчених: «Молодь -  медицині майбутнього», Одеса,- 21-22 квітня 2005 .-с 44-45.

Хирургический профиль