1. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В."Принципи медичного сортування поранених із мінно-вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій". Хірургія України №4.2016, с.7-12.
 2. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В. "Характеристика сучасної мінно-вибухової травми". Хірургія України.1(57), 2016, с. 3-7.
 3. Кравцов Д.І., Гурєв С.О., Ордатій А.В., Казачков В.Є. Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України. Травма, № 6, Том 16, с.5-15. Харьків, 2015р.
 4. Кравцов Д.І., Гурєв С.О, Ордатій А.В. Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України.// Київ, Клінічна хірургія, 11.2015.- с. 99.
 5. M.Tutchenko, D.Rudik, G. Rochin, B.Slonetskiy, I. Kluzko, D. Kravtsov, M. Novicova. Evaluation of the effect minimally-invasive laparoscopic surgical correction of hepaportal blood circulation in patients with gastro-esophageal bleeding.// Bejing, China, Suppl 1/15 European surgery.2015. - p.39.
 6. Тутченко М.І., Кравцов Д.І., Клюзко І,В, Андрієць В.С, Марчук С.Ф, Смовженко В.І., Хмеляр І.В. Спостереження хірургічного лікування Флегмони Фурньє.// Клінічна хірургія,- Київ,-2013,- №3 (856), - 2014,-с.65-66.
 7. Тутченко М.І., Клюзко І.В., Кравцов Д.І., Андрієць В.С., Марчук С.Ф, Смовженко В.І., Яковенко А.А. Флегмона Фурньє - від маніфестації до виписки. //Хірургія України, - Київ, -2014,- № 2(50),- с. 34-36.
 8. Тутченко М.І., Клюзко І.В., Кравцов Д.І., Андрієць В.С., Марчук С.Ф., Смовженко В.І., Яковенко А.А., Сіренко О.В., Чиньба О.В. Дуоденектомія з транслокацією великого сосочка дванадцятипалої кишки з приводу гігантської заампульної виразки.// Клінічна хірургія, - Київ, - 2013, - № 7, –с. 69-71.
 9. Тутченко М.І. Кравцов Д.І, Клюзко І.В., Андрієць В.С, Смовженко В.І, Марчук С.Ф, Яковенко А.А., Меліков З.А. Оцінка важкості стану та вибір об’єму оперативного у хворих з розлитим перитонітом. .// Шпитальна хірургія. Тернопіль, - № 3, - 2013р.
 10. Кравцов Д.І., Калабіга І.Е., Філіп С.С.  "Перебіг травматичної хвороби у постраждалих з важкою поєднаною травмою".  «VI Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених присвячена 65-річчю БДМУ», Чернівці 7-9 квітня 2009, с. 96.
 11. Кравцов Д.І. Філіп С.С. "Методика лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий деструктивний панкреатит". «Матеріали 76-ї міжвузівської наукової конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю»,І.Франківськ,-26-27 квітня 2007.с.77.
 12. Кравцов Д.І. Філіп С.С. "Функціональна печінкованедостатність та ендогенна інтоксикація у хворих на гострий деструктивний панкреатит"  Тези міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання в сучасній медицині».- Харків,- 26-28 березня 2007,-с.72-73.
 13. Кравцов Д.І., Філіп С.С."Функціональна печінкова недостатність у хворих з патологією панкреатобіліарної зони". «Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених»,Ужгород,-18-20 квітня 2006.-с.95-96.
 14. Кравцов Д.І. "Варіанти особливостей топографії  жовчних шляхів та використання їх в гепатохірургії". Міжнародна наукова конференція молодих вчених: «Молодь -  медицині майбутнього», Одеса,- 21-22 квітня 2005 .-с 44-45.